Versterk jij de ledenraad van Rabobank Vallei en Rijn?

Rabobank is een coöperatieve bank met een sterke missie: ‘Growing a better world together’. Samen met lokale en regionale stakeholders zoeken we voortdurend naar kansen om onze leefomgeving te versterken. Daarbij is een cruciale rol weggelegd voor onze ledenraad. Deze vertegenwoordigt onze leden en klanten, en is een belangrijke schakel bij tal van economische en maatschappelijke vraagstukken.

“Wij zijn op zoek naar ledenraadsleden die samen met ons hun leefomgeving willen versterken”


Ben je een energieke samenwerker? Draag je graag bij aan lokale en regionale vraagstukken? En zie je het als een kans om daarbij samen met onze bank op te trekken? Dan gaan we graag met je in gesprek. Zeker als je gelooft in een coöperatieve bank die met haar ledenraad graag het verschil maakt op het gebied van de maatschappelijke uitdagingen.

 

Wat houdt dat in ledenraadslid zijn?

De ledenraad van Vallei en Rijn is een diverse en enthousiaste groep van 30 ledenraadsleden. Wat hen bindt is duidelijk: stuk voor stuk zetten zij zich actief in om de belangen van klanten en leden van de Rabobank te behartigen. Zij brengen letterlijk de buitenwereld bij de bank naar binnen en vormen zo de verbinding tussen maatschappij en bank. Zij zijn dé toetssteen van de bank als het gaat om de financiële dienstverlening en de bijdrage aan de ontwikkeling van het leefgebied.

 

Samen met klanten, leden en regionale partners zet Rabobank zich in voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu. Daarbij richt Rabobank zich op vijf thema’s:

 

- Financieel Gezond Leven
- Duurzaam Wonen
- Duurzaam Ondernemen
- Energietransitie
- Banking4Food
 

Deze vijf thema’s vormen de rode draad door de vier rollen van de ledenraad waaraan jij een bijdrage levert door het inzetten van jouw kennis, netwerk en capaciteiten: 

1. De formele rol: Je bent betrokken bij een aantal formele taken. Van het benoemen van de lokale Raad   
    van Commissarissen, het vaststellen van de kaders en voorwaarden voor het besteden van het

    coöperatief dividend, tot aan het adviseren over het ledenbeleidsplan.

 

2. De verbindingsrol: Als verbinder en ambassadeur zorg je ervoor dat je zichtbaar bent in het leefgebied.
    Je werkt samen met medewerkers en commissarissen om de leefomgeving te versterken en de financiële
    en maatschappelijke dienstverlening te verbeteren. Als ambassadeur van de bank lever je een bijdrage
    door je kennis, netwerk en capaciteit in te zetten.

 

3. De signaleringsrol: Jij weet als geen ander wat er speelt in je eigen leefomgeving. Onze directeur, de
    medewerkers van de bank en de raad van commissarissen ontvangen maar al te graag, gevraagd en
    ongevraagd, signalen om de dienstverlening aan te laten sluiten op de behoefte van klant en
    samenleving.

 

4. De sparringrol: Je bent een klankbord voor de directeur en raad van commissarissen en adviseert o.a.        
    over de invulling van het jaarplan.

 

Wat we jou als ledenraadslid bieden? 

- Een uniek kijkje in de bankenwereld: van beleidsplannen en jaarplannen tot ledenactiviteiten en
   veranderinitiatieven.
- De kans om jouw kennis te verbreden: de kennis die je vergaart in deze rol draagt een behoorlijk steentje
   bij aan jouw persoonlijke ontwikkeling.
- Een échte stem hebben: het is niet luisteren en achterover zitten maar actief meedenken over de koers
   van de bank.
- Een mooi netwerk voor de toekomst: de diversiteit aan ledenraadsleden en de brede kennis die we samen
   hebben maakt dat we veel aan elkaar hebben, ook buiten de ledenraad.
 

Wat we van jou als ledenraadslid verwachten?

We voegen graag nieuwe leden toe aan onze raad. Er is wel een aantal eisen waaraan je dient te voldoen. Je bent:

- lid van Rabobank Vallei en Rijn of bereid dit te worden;
- woonachtig of werkzaam in het leefgebied van Vallei en Rijn;
- op de hoogte van de maatschappelijke ontwikkelingen in jouw leefomgeving;
- actief in één of meerdere relevante lokale netwerken (denk aan: sportclubs, ondernemersnetwerken of
   maatschappelijke verenigingen);
- in staat en bereid gemiddeld 4 tot 8 uren per maand in jouw rol als ledenraadslid te investeren.


Verder verwachten we een betrokken en proactieve houding. Je staat midden in de samenleving en neemt deel aan activiteiten waardoor leden, klanten en inwoners van het werkgebied je weten te vinden en aan kunnen spreken. Maar je weet ook het overzicht te bewaren en afstand te nemen van je persoonlijke situatie met het oog op het algemeen belang van de bank en haar leden. De missie van de Rabobank en de coöperatieve aanpak spreken je aan en je wilt daar graag jouw steentje aan bijdragen!

 

Wat je verder nog moet weten:

Onkostenvergoeding:
Als ledenraadslid ontvang je jaarlijks een vergoeding van € 1.500. In de regel zijn er 4 ledenraadsvergaderingen per jaar. Daarnaast zijn er diverse commissies waarin een actieve rol verwacht wordt.

 

De selectieprocedure:
Na een eerste selectie op basis van jouw motivatie en cv wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor een kennismakingsbijeenkomst met de selectiecommissie en de coöperatief directeur. Daarin vertellen we je meer over de rol en de taken van de ledenraad. Uiteraard kun je dan ook jouw vragen stellen.

 

Interesse?

Is meedenken, meepraten en meebeslissen iets voor jou en ben je op de hoogte van ontwikkelingen in je leefomgeving? Dan ben jij onze kandidaat! We zien jouw motivatie en cv graag tegemoet. Deze kun je hieronder invullen/uploaden. 

Een aantal ledenraadsleden aan het woord bekijk hier de film.

 
Aanhef*
Voorletter(s)*
Voornaam*
Tussenvoegsel(s)
Achternaam*
Straatnaam*
Huisnummer*
Toevoeging
Postcode*
Woonplaats*
Geboortedatum*
Telefoonnummer*
E-mailadres*
Jouw motivatie*
Upload jouw CV*
Uploaden...
Jouw video (optioneel)
Jouw profielfoto (max. 10 MB)
Uploaden...
LinkedIn
Netwerken (fysiek en online)
Netwerken zijn van grote waarde om functionele contacten op te bouwen en te onderhouden. Met het achterliggende idee om kennis, informatie en contacten met elkaar te delen.

Geef hieronder aan in welke netwerken je actief bent. Er zijn meerdere opties mogelijk.
Werkzaam in sector
Thema's
Rabobank wil bijdragen aan positieve veranderingen en zet zich in voor een duurzamere, inclusieve samenleving. Daarbij richten we ons op vijf thema's.

Geef hieronder aan welke thema's jouw interesse hebben. Er zijn meerdere opties mogelijk.
Kijk op onze website voor een toelichting op onze thema's.
Sluiten